Nieuws

Verkoop via makelaar blijft succesformule

Onlangs bracht CIBweb het marktaandeel van de vastgoedmakelaar in kaart. Uit de cijfers blijkt dat dit blijft toenemen. Daar waar voor 1980 het marktaandeel van de vastgoedmakelaar amper 17,1% bedroeg, is dit in de recentste periode opgelopen tot 73,3%. Bijna 3 op 4 verkopen worden dus in handen gegeven aan een professionele bemiddelaar.

Eén van de vragen die in de Woonsurvey aan eigenaars wordt voorgelegd, peilt naar de manier waarop zij hun woning hebben aangekocht. Opvallende constante daarbij, die we ook reeds zagen in het Groot Woononderzoek 2013, is de continue toename van het marktaandeel van de vastgoedmakelaardij.

In de onderstaande figuur zijn de antwoorden uitgezet, onderverdeeld in de periode waarin de woning werd verworven. Daar waar voor 1980 het marktaandeel van de vastgoedmakelaar amper 17,1% bedroeg, is dit in de recentste periode opgelopen tot 73,3%. Bijna 3 op 4 verkopen worden dus in handen gegeven aan een professionele bemiddelaar. Nog slechts 20% wordt uit de hand verkocht (of via openbare verkoop).

Dat percentage van 73,3% omvat ook de gevallen waarbij een notaris als bemiddelaar optrad. Vanuit de praktijk weten we echter dat dat de voorbije jaren toch minder courant voorkomt. Het leeuwendeel mag men dus op het conto schrijven van de vastgoedmakelaars.

Zo blijft het marktaandeel in sterk stijgende lijn zitten. Ongeveer 5% van de aankopen gebeurt overigens rechtstreeks van een projectontwikkelaar. Bekijken we de vastgoedberoepen zo in totaliteit (met tevens de openbare verkopen), dan zit het aandeel zeer dicht bij 80%.

Bron: CIBweb

Waarom kiezen voor Jansen Real Estate?

Iedere makelaar is specialist in zijn domein. Wij delen onze kennis graag en volgen alles nauwgezet op van a tot z:

✓ waardebepaling
✓ aanvragen attesten
✓ professionele fotograaf
✓ verkoopbord en gericht publiciteit
✓ bezoeken met 1 contactpersoon
✓ updates in uw mailbox
✓ 24/7 bereikbaar
✓ service na verkoop
✓ no cure, no pay

Contacteer ons op 011 39 90 50.