Nieuws

Verkoop of verhuur jij straks je pand?

Waarom zou je voor een vastgoedtransactie samenwerken met een erkend vastgoedmakelaar en het er niet gewoon zelf op wagen? Wel, uiteraard is de vastgoedmarkt niet zo complex als het menselijk lichaam, maar als particuliere verkoper of verhuurder kan je er wel nodeloos in verdwalen. Het loont daarom de moeite om in zee te gaan met een erkend vastgoedmakelaar. Een erkend makelaar volgde een uitgebreide opleiding, moet voldoen aan verschillende verplichtingen die jou als consument beschermen en is gebonden aan deontologische regels.

Het is onze rol als Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) om daar op toe te zien. Wij waarborgen dat de samenwerking tussen jou en de erkende makelaar verloopt volgens de regels van de kunst.

Wat doet een vastgoedmakelaar-bemiddelaar?

Het vastgoedberoep valt uiteen in drie specialismen. We kennen de vastgoedmakelaar-bemiddelaar doorgaans het best. Hij of zij bemiddelt in de relatie tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder en brengt deze partijen bijeen. De vastgoedmakelaar-bemiddelaar zal, voor rekening van derden, bepalende bijstand verlenen rond verkoop, verhuur enzovoort. Het is de vastgoedmakelaar-bemiddelaar die in deze campagne centraal staat.

Daarnaast bestaat er nog de vastgoedmakelaar-syndicus, die de gemeenschappelijke delen beheert in een mede-eigendom en een vastgoedmakelaar-rentmeester, die voor het beheer van onroerende goederen zorgt van een private eigenaar voor activiteiten die buiten het domein van de syndicus vallen.

Jouw vastgoedmakelaar biedt...

Garanties

Je wordt geen vastgoedmakelaar-bemiddelaar van vandaag op morgen. Het beroep vereist heel wat vakkennis en ervaring op het terrein. Om die reden moet een vastgoedmakelaar over een BIV-erkenning beschikken. Zo weet je dat de persoon in kwestie over de nodige kennis beschikt en zich engageert om zich aan de deontologische regels te houden. Dit garandeert met andere woorden een kwalitatieve dienstverlening door de vastgoedprofessionals.

Wie aan het erkenningstraject wil beginnen bij het BIV moet minstens over een bachelordiploma beschikken of een ondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar succesvol afgerond hebben. Wanneer dat het geval is, en de overige formaliteiten vervuld zijn, kan de kandidaat een dossier indienen bij het BIV.

Na goedkeuring van het dossier volgt er een niet-eliminerende competentietest die de sterktes en zwaktes in kaart brengt. Dat worden vervolgens ook de aandachtspunten tijdens de 1.500 uren stage die gelopen moeten worden in een periode van minimum een jaar. Ook moet de stagiair meerdere cursussen afleggen die betrekking hebben op diverse thema’s uit de vastgoedwetgeving.

Eenmaal de stage is afgerond, moet de stagiair nog slagen voor een bekwaamheidstest. Deze test bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. De stagiair moet daarbij bewijzen dat hij het vakgebied voldoende kent om de job autonoom uit te oefenen. Wie voor beide onderdelen geslaagd is, mag zich titularis noemen. Het gaat dus om een lang traject dat moet afgelegd worden.

Zorgeloosheid

Een belangrijk voordeel voor jou als consument is dat je vastgoedmakelaar-bemiddelaar zich over alle formaliteiten buigt die bij een vastgoedtransactie komen kijken, en dat doorheen elke fase van de transactie. Daardoor moet je je zelf niet ontfermen over alles wat komt kijken bij de verkoop of verhuur, en spaar je heel wat tijd uit.

Die transactie start bij een goede voorbereiding. Zo verzamelt jouw vastgoedmakelaar-bemiddelaar het EPC-attest en de bouwtechnische informatie, en zorgt hij of zij ervoor dat de administratieve formaliteiten in orde zijn. Dankzij een erkenning van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) ben je overigens zeker dat jouw makelaar dit grondig en correct doet volgens de geldende wet- en regelgeving. Hij of zij heeft namelijk een onderzoeks- en informatieplicht. Deze is vastgelegd in de deontologische regels die vastgoedmakelaars moeten naleven.

Daarnaast kan je tijdens het verdere verkoop- of verhuurproces rekenen op de expertise van jouw vastgoedmakelaar-bemiddelaar. Zo bepaalt hij of zij de juiste prijs van de woning. Verder organiseert je vastgoedmakelaar-bemiddelaar ook de plaatsbezoeken in de woning en begeleidt hij of zij de onderhandelingen. Tot slot stelt jouw makelaar ook een waterdicht verkoop- of verhuurdossier op. Jouw vastgoedmakelaar-bemiddelaar begeleidt je doorheen de volledige transactie.

Expertise

De BIV-erkenning garandeert kwaliteit en expertise. Het geeft je als consument vertrouwen, want een makelaar kent de markt en weet hoe een verkoop of verhuur het meeste kans op slagen heeft en hoe die correct wordt afgehandeld.

Omdat de vastgoedwetgeving regelmatig onderhevig is aan veranderingen zijn vastgoedmakelaars verplicht zich jaarlijks bij te scholen. De vormingsplicht voor een titularis-vastgoedmakelaar bestaat per kalenderjaar uit 10 uur permanente vorming, en dit per deelkolom waarop hij is ingeschreven. Zo kan een vastgoedmakelaar ingeschreven zijn op de deelkolom ‘bemiddelaar’, ‘syndicus’ of op beide deelkolommen. Een divers vormingsaanbod staat via het BIV ter beschikking: gaande van (technische) vaardigheden, over wetgeving tot soft skills.

Veiligheid

Enkele mechanismen zorgen ervoor dat je als consument gerust kan zijn op financieel vlak. Een vastgoedmakelaar-bemiddelaar moet immers over een wettelijk beschermde derdenrekening beschikken. Die rekening verzekert jou ervan dat waarborgen en voorschotten voor een transactie veilig en binnen een aanvaardbare termijn worden overgemaakt.

De derdenrekening zorgt ervoor dat er een strikte scheiding is tussen het eigen vermogen van de vastgoedmakelaar-bemiddelaar en het beroepsvermogen. Daardoor is jouw geld in veilige handen mocht jouw vastgoedmakelaar-bemiddelaar bijvoorbeeld failliet gaan. De gelden die op die rekening geparkeerd staan kunnen niet gebruikt worden om bevoorrechte schuldeisers terug te betalen.

Dankzij de BIV-ledenbijdrage is elke vastgoedmakelaar-bemiddelaar verzekerd voor zijn of haar beroepsaansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid. De verzekering bevat ook een luik financiële borgstelling dat in werking treedt bij onvermogendheid.

Integriteit

Het BIV ziet erop toe dat vastgoedmakelaars zich aan de deontologische regels van hun erkenning houden en waakt over de toegang tot het beroep. Daarnaast zal de Uitvoerende Kamer van het BIV controleren of het beroep correct wordt uitgeoefend. Wanneer er inbreuken plaatsvinden, kan deze ook sancties opleggen. Zo garandeert het BIV een gezonde werking van de vastgoedmakelaardij. Geen BIV-erkenning? Dan ben je géén vastgoedmakelaar.

Wanneer je merkt dat een vastgoedmakelaar-bemiddelaar zich niet aan de Plichtenleer houdt, kan je een klacht indienen. Deze klachten worden uitgebreid onderzocht door de rechtskundige assessor, dat is een onafhankelijke advocaat. Als hij oordeelt dat de klacht een inbreuk vormt op de deontologie, zal hij het dossier doorverwijzen naar de Uitvoerende Kamer. Deze laatste kan via een tuchtprocedure zo eventuele sancties opleggen.

Daarnaast houdt het BIV ook proactieve controles in vastgoedkantoren. Deze worden uitgevoerd door referendarissen, die worden aangesteld door de rechtskundige assessor.

Bron: BIV.

Goed nieuws! Bij Jansen Real Estate werken we enkel met erkende BIV-makelaars. Met onze ervaring en kennis helpen wij je graag bij al je vragen over residentieel vastgoed, bedrijfsvastgoed, nieuwbouwprojecten en rentmeesterschap. Contacteer ons op 011 39 90 50 of info@jansenrealestate.be.

Bemiddeling