Nieuws

Winkel wordt woning: 5 jaar geen belastingen betalen

De Vlaamse regering drijft de strijd tegen de leegstand van handelspanden op. Wie in een winkelkern een woning boven een winkel creëert of daarbuiten een lege winkel ombouwt tot huis, kan voor vijf jaar vrijgesteld worden van onroerende voorheffing.

In België staat één op de tien winkelpanden leeg. Dat is een verdubbeling tegenover 2009. Heel wat steden en gemeenten proberen het probleem aan te pakken met premies en promoties, ondersteund door een maatregel van de Vlaamse overheid die al enige tijd bestaat. Zo kan je drie jaar vrijgesteld worden van onroerende voorheffing als je een leegstaande winkel inricht als woning. Maar daar wordt amper gebruik van gemaakt, omdat de voorwaarden te streng zijn.

“Daarom hebben we nu beslist die voorwaarden te laten vallen én de vrijstelling uit te breiden naar vijf jaar”, zeggen ministers Tommelein (Open Vld), Homans (N-VA), Schauvliege (CD&V) en Muyters (N-VA). Door de vrijstelling ook toe te kennen aan eigenaars die de - vaak leegstaande - ruimtes boven winkels bewoonbaar maken, wil de regering dan weer iets doen aan het gebrek aan sociale controle in stedelijke winkelkernen.

Hoe groot de vrijstelling is, hangt natuurlijk af van het kadastraal inkomen van het pand. Bij een KI van 1.500 euro gaat het bijvoorbeeld om een fiscaal cadeau van 7.500 euro.

Bron: HLN.