Nieuws

Wat te doen bij stormschade?

De doortocht van een aantal stormen van afgelopen maanden heeft schade aangericht op verschillende plaatsen. Wat moet je doen in geval van stormschade en voor welke schade ben je verzekerd? We gingen te rade bij een erkend verzekeringskantoor en de beroepsvereniging van verzekeraars.

Wat is stormschade en voor welke schade ben ik verzekerd?

Schade aan woningen en kleine handelszaken veroorzaakt door een storm is altijd gedekt door de brandverzekering. Een brandverzekering is niet verplicht, maar volgens ons vertrouwde bron heeft zo’n 95 procent van de Belgen wel een brandverzekering afgesloten.

Onder stormschade wordt verstaan de vernielingen en beschadigingen die veroorzaakt zijn door rukwinden binnen een straal van 10 kilometer rond je woning. Verzekeraars spreken van storm als er op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het KMI een windsnelheid van minstens 100 kilometer per uur is gemeten. Sommige verzekeraars dekken ook stormschade bij rukwinden vanaf 80 kilometer per uur.

Wat er precies gedekt wordt door de brandverzekering en de voorwaarden waarop kunnen wel van verzekeraar tot verzekeraar verschillen. Daarvoor raadpleeg je best je polis.

Schade aan zonnepanelen is vaak mee verzekerd in de brandverzekering. Losse voorwerpen naast en rond de woning, zoals tuinmeubels, zijn dat meestal niet. Afsluitingen van de tuin en tuinhuizen zijn doorgaans wel gedekt, weliswaar binnen bepaalde vergoedingslimieten.

Als een weggewaaide dakpan schade veroorzaakt bij je buren, dan komt de burgerlijke aansprakelijkheid van de brandverzekering tussenbeide. Een weggewaaide tuinstoel of trampoline die schade veroorzaakt, valt onder de familiale verzekering.

Als een boom uit jouw tuin op het tuinhuis van je buren valt, dan komt eerst de brandverzekering tussenbeide van je buurman of -vrouw. Die verzekeraar heeft daarna de mogelijkheid om te onderzoeken of jij niet aansprakelijk bent, omdat je je oude boom bijvoorbeeld niet goed onderhouden hebt. Als je daarvoor inderdaad aansprakelijk zou zijn dan komt jouw familiale verzekering tussenbeide.

Wat bij stormschade?

Stuur jouw verzekeraar zo snel mogelijk de aangifte van het schadegeval en foto’s van de schade. Je moet ook proberen om verdere schade te voorkomen. De meeste verzekeringspartijen roepen wel op om altijd voorzichtig te blijven.

Raak bijvoorbeeld kabels of leidingen die op de grond zijn gevallen niet aan, ze kunnen nog onder spanning staan. Kruip ook niet zelf op je dak, maar laat dakwerkers of brandweer langskomen om ergere schade te voorkomen. Laat ook takken knippen en bomen omhakken die dreigen te vallen. De kosten die je maakt om ergere schade te voorkomen, zijn eveneens gedekt door de brandverzekering.

Maak zo veel mogelijk foto’s van de schade en bewaar de beschadigde goederen mocht een expertise nodig zijn. Zoek alvast bewijsstukken op, zoals facturen, van die beschadigde goederen. Dat kan helpen om de waarde of restwaarde te bepalen en de afhandeling van je dossier te versnellen.

Wat met schade aan je auto?

Stormschade aan auto’s valt niet onder de brandverzekering, en wordt ook niet standaard gedekt door de verplichte autoverzekering. Stormschade wordt wel gedekt door een (mini-)omniumverzekering.

Als je bijvoorbeeld door een felle rukwind uitwijkt en tegen een andere auto botst, dan wordt de schade aan de tegenpartij wel vergoed door de autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wat met stormschade als ik een huis of appartement huur?

Als je een woning huurt of verhuurt, dan moet je in Vlaanderen (en Wallonië) verplicht een brandverzekering afsluiten. Bij stormschade aan de woning is het de brandverzekering van de verhuurder die de schade vergoedt.

Als huurder ben je wel verplicht om de verhuurder op de hoogte te brengen van de schade. De huurder moet ook zo veel mogelijk de schade voorkomen en beperken.

Bron: VRT.