Nieuws

Spijbelveld wordt eerste verwezenlijking op scholensite Agnetendal

De eerste ontwikkelingen op de oude scholensite Agnetendal in het centrum van Peer staan in de steigers. De aanvraag voor de verkavelingsvergunning is lopende voor het gebied aan de buitenkant van de Zuidervest, de locatie van het vroegere sportveld. Die krijgt de naam Spijbelveld, een ludieke verwijzing naar het verleden.

Agnetendal intramuros en Agnetendal extramuros

Het hele gebied van de vroegere scholencampus werd opgedeeld in twee ruimtelijke uitvoeringsplannen: Agnetendal intramuros, voor het 1,7 hectare grote gebied binnen de vesten, en het tegenoverliggende gebied Agnetendal extramuros van nog eens 1 hectare. “Het is voor deze laatste locatie dat de verkavelingsvergunning is aangevraagd. Het openbaar onderzoek werd afgesloten, zonder bezwaren”, zegt Mark Nelis van nv Compass, dat een samenwerking aangaat met Jansen Development uit Zonhoven, dat het hele projectgebied gaat ontwikkelen.

“We hebben nu de eerste bouwplannen klaar en hopen in het najaar te kunnen starten. In totaal voorzien we in twee volumes van elf en drie appartementen, zeven woningen en veertien halfopen woningen voor een jonger publiek. Centraal komt er een park.”
Aan de plannen in het grote gebied binnen de vesten wordt nu nog de laatste hand gelegd. Ze bevatten verschillende woonvormen, waaronder appartementen, woningen voor mensen met een beperking en assistentiewoningen, maar ook een dienstencentrum op de oude kloostersite en groene parkruimte.

“We zijn deze uitvoerige plannen nu aan het verfijnen, en hopen voor het bouwverlof de bouwaanvraag te kunnen indienen. In het voorjaar van volgend jaar willen we op het terrein aan de slag kunnen. De opmaak van de plannen heeft vijf jaar geduurd. Er was constant overleg met de stad die – terecht – de lat heel hoog legt. Een groot deel van het oude centrum wordt immers helemaal opnieuw ingevuld.”

Spijbelveld

De bedoeling is om al snel in de nieuwe verkaveling de nodige wegenis aan te leggen. Het voorstel is om de nieuwe toegangsweg de opvallende naam Spijbelveld te geven. Samen met het wegtracé zal dat volgende week ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. “De naam is boven komen drijven na een oproep via de sociale media en in de verschillende adviesraden”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). “Uit de vele suggesties heeft de werkgroep unaniem Spijbelveld weerhouden. Het is een ludieke verwijzing naar het verleden, naar het vroegere sportveld van de school. Het was ook de plek waar de schooljeugd ontspande tussen de lessen, of misschien ook tijdens...” (lacht)

Bron: HBVL

Spijbelveld
Spijbelveld