Nieuws

Krijg je asbestattest gratis!

Ben je van plan om je woning te verkopen? Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van voor 2001.

Wat is asbest?

Het asbestattest vertelt meer over de asbestveiligheid van een woning. Asbest is immers een gevaarlijke stof die opgebouwd is uit kleine vezels die – ingeademd – aanleiding kunnen geven tot ernstige longaandoeningen. Asbest werd vroeger vaak in woningbouw gebruikt (tot het verboden werd). Hierdoor is het nog steeds in veel gebouwen terug te vinden.

Hoe gebeurt de inspectie?

De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode. De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt. Het attest is 10 jaar geldig.

Wanneer is het verplicht?

Het attest moet aanwezig zijn voor alle verkopen vanaf 23 november 2022 (niet bij verhuring). Met verkopen bedoelen we:
  • Alle verkoopovereenkomsten die ondertekend zijn vanaf 23 november 2022. Dit geldt ook voor de wederzijdse verkoopbeloften;
  • De verplichting geldt ook voor de schenking van een woning, maar niet voor woningen die via een erfenis overgaan;

Het attest moet aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

Beslis jij om je pand te verkopen via Jansen Real Estate? Dan krijg je je asbestattest GRATIS. Naast een GRATIS SCHATTING zit het verplichte asbestattest ook in onze service inbegrepen. Contacteer ons op 011 39 90 50 of laat je gegevens achter via deze link.

Asbestattest