Nieuws

Kan je het laden van een elektrische wagen verbieden aan een huurder?

Als je een woning verhuurt, is de kans reëel dat die niet is uitgerust met een laadstation voor elektrische auto’s. Mag de huurder zijn wagen dan zomaar opladen via een gewoon stopcontact?

We rijden steeds vaker elektrisch. De kans wordt dus groter dat ook woninghuurders hun auto willen opladen. Maar volgens Verenigde Eigenaars, een organisatie die de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt, zijn nog maar zeer weinig huurwoningen uitgerust met een laadstation. Zo’n laadpaal of wallbox maakt sowieso geen deel uit van de minimale woningkwaliteitsnormen die gelden bij verhuur. Zeker wie een vakantiewoning sporadisch verhuurt, vindt het doorgaans niet nodig om te investeren in dure laadinfrastructuur.

De huurder kan in dat geval overwegen om zijn voertuig op te laden via een huishoudelijk stopcontact. “Hij zal dan wel snel ondervinden dat zo’n klassiek stroompunt in de praktijk een veel te laag vermogen levert om een volledig elektrische wagen op te laden”, zegt Johan Driesen, professor elektrische energiesystemen en -toepassingen aan de KU Leuven en subdivisiehoofd van onderzoeksinstituut EnergyVille. “Een complete laadcyclus kan makkelijk een 75-tal uur in beslag nemen.”

Mag je de kleinere batterij van een plug-inhybride een nachtje opladen via een gewoon stopcontact?

“De kans bestaat dat het elektriciteitscircuit in de woning hierdoor overbelast geraakt, omdat dit doorgaans niet voorzien is op een urenlange belasting op hoog vermogen”, stelt Sander Hereijgers van Pluginvest, een bedrijf dat ondersteuning biedt bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Maar is dat risico écht reëel, en stijgt daardoor de kans op oververhitting en zelfs brand in de woning?

Speciale laadkabel zorg voor beveiliging

“Bij een elektrische of plug-in hybride wagen wordt in principe een speciale laadkabel meegeleverd”, relativeert Johan Driesen. “Die zorgt niet alleen voor een slimme communicatie tussen de auto en het laadpunt, maar bevat ook een klein bakje - een ‘in-cable control box’ (ICCB) of ‘in-cable control and protecting Device (IC-CPD) - dat in een beveiliging voorziet door het laadvermogen te beperken tot ongeveer één kilowatt. Dat is ook de reden waarom het laden zo traag gebeurt.”

“Huishoudelijke stopcontacten zijn sowieso niet ontworpen om gedurende lange tijd belast te worden. De meeste apparaten met een groot vermogen - denk aan een stoomstrijkijzer of een droogkast - worden slechts tijdelijk gebruikt. Als je die toestellen heel lang zou laten aanstaan, dan wordt het stopcontact warm. Dat is ook het geval wanneer je een elektrische wagen gedurende meerdere uren oplaadt. Maar dankzij de beperking door de ICCB in de laadkabel is dat in principe niet onveilig.”

“Een auto laden via het klassieke stopcontact wordt hoe dan ook beschouwd als een noodoplossing. Een eigen laadinfrastructuur biedt immers een aantal voordelen, zoals de hogere laadsnelheid en de slimme sturing voor wie zonnepanelen en een thuisbatterij heeft.”

Moet je laden via het stopcontact toelaten?

Vind je het als woningeigenaar evenwel niet nodig om te investeren in een eigen laadstation? In dat geval kan de huurder misschien gebruikmaken van een publieke laadpaal in de buurt. Maar moet je ook zomaar aanvaarden dat hij daarvoor een gewoon stopcontact in jouw woning gebruikt? Ondanks het feit dat je misschien toch bang bent voor overbelasting, of dat je vreest dat het kostenforfait niet zal volstaan om de hoge elektriciteitsrekening te dekken?

“Momenteel bestaat er nog geen specifiek wetgevend kader met betrekking tot het laden van elektrische wagens bij huurwoningen”, weet Nicolas Carette, professor vastgoedrecht aan Universiteit Antwerpen en partner bij Equator Advocaten. “We moeten dus terugvallen op de regels van het gemene huurrecht, en die vermelden geen beperkingen met betrekking tot het gebruik van huishoudelijke stopcontacten.”

“De huurder is in elk geval verplicht om als een ‘normaal en zorgvuldig persoon’ gebruik te maken van de huurwoning. Dat betekent dat hij niet zomaar risicovolle activiteiten mag uitoefenen. Indien het niet mogelijk is om een elektrische wagen op een veilige manier op te laden via een huishoudelijk stopcontact, bijvoorbeeld omdat de elektrische installatie verouderd is, dan is de verhuurder niet verplicht om dit toe te laten.”

Kan je het ook expliciet verbieden?

Opnieuw geldt hier het criterium dat de huurder zich als een normaal en zorgvuldig persoon moet gedragen. Brengt een verouderde elektrische installatie veilig laden mogelijk in het gedrang, dan kan je het expliciet verbieden. Maar ook als je vermoedt dat het kostenforfait onvoldoende zal zijn om het verbruik te dekken, mag je weigeren.

“Werd er nog geen huurcontract gesloten? Dan zou je daarin een bijkomende clausule kunnen opnemen die het opladen van een elektrische wagen in de woning in deze onveilige situatie expliciet verbiedt”, stelt Nicolas Carette. “Als een potentiële huurder dit niet zou aanvaarden, dan wordt er gewoonweg geen huurcontract gesloten.”

“Is er wél al een lopende huurovereenkomst en wordt daarin niets bepaald over opladen? In dat geval kan je als verhuurder naar mijn mening nog altijd een verbod opleggen, aangezien het laden van de elektrische wagen in die specifieke situatie niet veilig is en dus niet behoort tot het normaal en voorzichtig gebruik van de woning.”

Carette verwacht wel dat er in de toekomst specifieke regelgeving zal komen omtrent dit thema. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Livios.