Nieuws

Interview met Erwin Berger van Atrium Architecten

10 jaar bezig zijn met de voorbereiding van een nieuwbouwproject, dat kan tellen. Erwin Berger van Atrium Architecten vertelt ons over de geschiedenis en aanpak van dit duurzame, groene project in Peer.

Kan je ons iets meer vertellen over de geschiedenis van de site?

Erwin: "De site heeft al een hele geschiedenis doorstaan en daar gaan we nu een stukje mooie toekomst aan breien.
Oorspronkelijk was er een Klooster gelegen met de daar bijhorende hovingen. Op de kaarten vinden we ook overal een pad (Sentier) terug (karrespoor) hetgeen ook verder in het project zal gebruikt en toegelicht worden. Nadien (in de 19de - 20ste eeuw) is het bestaand Klooster verder uitgebouwd tot een school en werd het Kloostergebouw stilaan ingepakt in de almaar groeiende uitbreidingen die nodig waren voor de noden van de scholen. Enkele jaren geleden is de gehele bebouwing (met uitzondering van de kloostergevel) afgebroken gezien de school is verhuisd naar een andere site."

En hoe ga je dan verder te werk bij de aanpak van de ontwikkeling?

Erwin: "Dit project is een schoolvoorbeeld hoe om te gaan met toekomstig ruimtelijk aanpak (volgens beleidsplan ruimte Vlaanderen). Het betreft een inbreidingsproject waarbij we dankzij de uiterst goede ligging en de afbraak van de bestaande bebouwing maximaal de kar hebben kunnen trekken voor openheid, doorwaardbaarheid, ontharding en vergroening en tevens maximaal hebben kunnen inzetten op een goede mobiliteit. We hebben even een kleine rekensom gedaan om te kunnen staven met cijfers. Het terrein is ongeveer 1,6ha groot. Voor de afbraak was het terrein voor 95% verhard en bebouwd. Na de afbraak zal er slechts 35% van het terrein effectief bebouwd zijn. Een 70% van deze onverharde en groene zone zal publiek toegankelijk zijn en in dienste van de gemeenschap staan."

En hoe ga je dan verder te werk bij de aanpak van de ontwikkeling?

Erwin: "Voor dergelijke projecten geld een lang voortraject waarin alle partijen (Stad, studiebureau’s, ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect,…) zo nauw mogelijk betrokken worden. Tijdens deze periode worden de nodige puzzelstukken gelegd totdat ze uiteindelijk allemaal mooi op hun plaats vallen. Voor de site is een projectdefinitie gemaakt door het studiebureau BUUR in samenwerking met Stad Peer. Een projectdefinitie is een document waarin globale ruimtelijke principes worden uitgezet voor de ontwikkeling van de site. Op basis van deze projectdefinitie hebben we het ontwerpbureau BRUT betrokken in het verhaal om van de site en effectieve stedenbouwkundige studie op te maken. Dit houd in dat de ruimtelijke principes nog concreter zijn uitgewerkt en concretere uitgangspunten zijn vastgelegd betreffende volumes, materialen, ontsluitingen, mobiliteit,… Op basis van deze studies is er dan een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt van waaruit wij als architect verder aan de slag konden gaan voor de verdere concrete uitwerking van het project."

Op welke manier is het project duurzaam of wordt er ingespeeld op de actuele en toekomstige noden en behoeften?

Erwin: "Er wordt in het project maximaal ingezet op duurzaamheid in alle facetten. Een heel aantal situeren zich in de technieken die voorzien worden. Er wordt zo bijvoorbeeld gebruik gemaakt van geothermische bronnen voor het voeden van de individuele warmtepompen van de appartementen. Er zijn 4 grote putten waarbij warmte of koude wordt onttrokken van het grondwater zodat deze kunnen gebruikt worden voor het verwarmen en koelen van de appartementen. Dit zal gebeuren door middel van vloerverwarming waardoor er een heel aangenaam en comfortabele omgeving zal ontstaan. Hierbij wordt dan ook nog bijkomend gebruik gemaakt van PV-panelen voor het opwekken van elektriciteit. Er zullen per appartement een heel aantal PV-panelen voorzien worden dankzij het dakenlandschap hebben we maximaal aan panelen kunnen voorzien zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Dit in combinatie met een doorgedreven isolatie en luchtdichtheid van de appartementen zorgt ervoor dat dit zeer energiezuinige appartementen worden (een bijna energie neutraal appartement heeft een E-peil lager dan 30 terwijl hier alle appartementen zeker onder de E20 zullen zakken en het grootste aantal zelfs onder de E10 zullen landen."

Welke types van appartementen kunnen we terugvinden in Agnetenpark?

Erwin: "De gebouwen zijn ontworpen binnen de stedenbouwkundige ruimtelijke enveloppes en als we dan meer in detail gaan kijken, hebben we getracht alle appartementen evenwaardig en kwalitatief te ontwerpen. Er zijn verschillende types ontworpen met allemaal hun eigen karakter, van kleinere 1-slaapkamer appartementen tot grote lofts. Dat wil zeggen dat alle appartementen voldoende licht en luchtig zijn met de nodige privatieve buitenruimtes en dit binnen een logisch opstelling van de ruimtes. Om dit alles nog verder in de verf te zetten hebben we een mooi duurzame materiaalkeuze gedaan samen met de opdrachtgevers (en dit in overleg met de nodige stedenbouwkundige diensten)."

Hoe het voelt als architect om een dergelijk belangrijk project te tekenen, en dat in de omgeving waar je bent opgegroeid?

Erwin: "Dit voelt al de kers op de taart. Niet alleen persoonlijk maar ook voor het hele kantoor gezien we allemaal op een of andere manier een positieve binding hebben met Stad Peer. We zijn met dit project al ruim 10 jaar aan de slag en hebben hierdoor met heel veel partijen uiterst aangenaam en constructief samen gewerkt. Dat maakt het zeer boeiend een leerrijk. In het project voel je dan ook dat hier met passie en gedrevenheid aan gewerkt is en zijn we uiterst fier op wat we hier vandaag mogen presenteren."

Atrium Architecten