Nieuws

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) onder de loep

Het EPC (het energieprestatiecertificaat) is een verplicht document dat opgemaakt moet worden voor iedere woning die verkocht of verhuurd wordt. Dit geeft de koper of huurder een inzicht hoe energiezuinig de woning is. Vanaf 2019 ziet het document er anders uit dan voordien.

Hetgeen dat behouden is, is de EPC-informatieplicht maar men kan de publiciteit kiezen. Ofwel wordt het EPC-label vermeld (A+ tot F) ofwel het EPC-kerngetal. Er zijn inhoudelijke aanpassingen aangebracht in de structuur van het EPC. Dit wilt zeggen dat er naar de energiescore (het EPC-Kerngetal, kWh/m²) ook een label toegekend wordt. Dit label varieert van A+ (een woning die meer energie produceert dan verbruikt) tot F (een zeer energieverslindende woning). Het doel ervan is om de energetische prestaties van de woning op een duidelijke manier voor te stellen.

De doelstelling die de Vlaamse regering heeft vooropgesteld is dat er tegen 2050 de Vlaamse woningen een gemiddeld kerngetal van 100 kWh/m² zouden moeten halen. Als we dit toepassen op de panden die de er vandaag de dag staan, beantwoorden slecht 5% van de appartementen en 2% van de huizen daaraan. Naast een benchmark inzake het EPC-kerngetal omvat de doelstelling ook een aantal streefcijfers op componentniveau. Dit wilt zegen dat er voortaan een bondige samenvatting van de U-waardes van het dak, de muren, de vloer, de vensters, etc.… Dit wordt overzichtelijk opgelijst en telkens afgezet tegen de U-waarde van de langetermijndoelstellingen.

Ook worden er aan het nieuw EPC kostenramingen toegevoegd. Bij elk gesuggereerd werk zal een indicatie staan van de geschatte kostprijs die ervoor ingecalculeerd moet worden, dit aan de hand van een prijzendatabank van het Vlaamse Energieagentschap. De kostenraming verschijnt enkel op het EPC’s voor huizen en niet voor appartementen. Dit omdat niet enkel de kostprijs van renovatie bij meergezinswoningen moeilijker in te schatten is, maar men hier ook te maken heeft met mede-eigendom.
De overgang naar het EPC+ heeft geen impact op de informatieplicht en de geldigheidsduur. De geldigheidsduur blijft 10 jaar. Een EPC+ opstellen wanneer we een geldig EPC attest heeft is dus overbodig.

Verdere vragen? We helpen je graag verder...

Nemen wij de verkoop of verhuur voor onze rekening, dan kunt u op uw 2 oren slapen want deze zorgen nemen wij volledig uit handen.