Nieuws

Hervorming verkooprechten

Eind december 2017 kondigde de Vlaamse Regering een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) aan. Door deze hervorming zullen het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen verdwijnen. In de plaats komt er een tarief van 7% verkooprechten voor alle gezinswoningen. Bovendien zal wie een woning koopt voor minder dan 200.000€ op de eerste 80.000€ geen belasting moeten betalen.

De richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018.

Wat gaat er veranderen?

Het meest essentiële onderdeel van de hervorming van het verkooprecht is het vervangen van het klein beschrijf en de abattementen door een nieuw tarief van 7% in plaats van 10% voor de aankoop van de gezinswoning. Daarbij komt de introductie van een rechtenvermindering voor goedkopere gezinswoningen. Dit betekent dat van het verschuldigde bedrag 5.600€ afgetrokken mag worden, wanneer de verkoopwaarde van de woning niet meer bedraagt dan 200.000€.

Voor de aankoop van een nieuwbouw waar zowel verkooprecht als BTW betaald dient te worden, een tweede verblijf, een reguliere huurwoning of elke andere woning dan de gezinswoning blijft het tarief van 10% onverkort gelden.

Voorwaarden verbonden aan het 7%-tarief

Om van het nieuwe tarief van 7% te kunnen genieten, moeten een aantal voorwaarden in acht worden genomen:
  1. De koper mag geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Als de aankoop gedaan wordt door verschillende personen, mogen ze niet samen voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  2. De koper moet er zich toe verbinden binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning.
  3. Er moeten bepaalde vermeldingen opgenomen worden in de authentieke akte, waaruit blijkt dat de koper beroep wenst te doen op het 7%-tarief en de rechtenvermindering.

Wat met de aankoop van bouwgronden?

Bouwgronden worden expliciet uitgesloten. Voor de aankoop van een bouwgrond zal men dus nooit van het tarief van 7% kunnen genieten. Nochtans kan men heden in bepaalde omstandigheden wel het klein beschrijf inroepen, met name wanneer op de bouwgrond een woning wordt opgericht met een (naderhand geschat) niet-geïndexeerd KI van minder dan 745€.

We houden jullie verder op de hoogte bij het ingaan van het nieuwe stelsel.