Nieuws

Geslaagd op controles door BIV

Het Laatste Nieuws publiceerde de resultaten van de controles die de FOD Economie vorig jaar bij 334 vastgoedmakelaars uitvoerde. In 252 ondernemingen werden alles samen 1.781 inbreuken vastgesteld die resulteerden in 386 waarschuwingen, 53 processen-verbaal en 95 administratieve geldboetes. Graag plaatsen we zaken in perspectief.

Zoals de FOD zelf aangeeft in haar persbericht gaat het in hoofdzaak om lichte inbreuken die met een waarschuwing afgehandeld konden worden (ontbreken van verplichte vermeldingen op de website, geen handgeschreven vermelding van datum en ondertekening van het contract enzovoort). De wet is duidelijk en we minimaliseren de inbreuken niet, maar plaatsen ze wel graag in een juist daglicht. De inbreuken zijn doorgaans formalistisch van aard en schaden de consument niet.

Goed nieuws is dat 94% van de gecontroleerden die de tool 'antiwitwas' gebruikte in orde bleek met hun verplichtingen op dit vlak. We volgen dit verder op en drongen aan op een onderhoud met de bevoegde diensten bij de FOD Economie. We blijven zoals steeds onze informatie- en sensibiliseringrol verder opnemen.

Bron: BIV

Bij Jansen Real Estate kunnen we met een gerust hart zeggen dat wij ook gecontroleerd werden en met alle zaken 100% in orde waren.

BIV