Nieuws

G en P: nieuwe scores voor overstromingsrisico

Wie voortaan vastgoed verkoopt of verhuurt, is verplicht om preciezere informatie te verstrekken over de overstromingsgevoeligheid van de woning. Die informatieplicht is er al tien jaar, maar werd in januari verstrengd. Het overstromingsrisico wordt voortaan onder andere opgesplitst in een G-score, voor het gebouw, en de P-score, voor het perceel. Bouwsite Livios zocht uit wat er allemaal precies veranderd is.

Informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied

Het is al sinds 2013 verplicht voor verkopers om geïnteresseerde kopers in te lichten over de overstromingsgevoeligheid van een woning. Wie een huurcontract voor langer dan negen jaar afsluit, moet eveneens info krijgen over de overstromingsgevoeligheid. Die informatieplicht geldt ook voor alle gronden, zowel bouwgrond als natuurgebied. Het risico op overstromingen moet opgenomen worden in onderhandse en authentieke akten en ook in alle publiciteit rondom het onroerend goed.

Het overstromingsrisico (O-peil) wordt uitgedrukt met een letter. Een score A betekent geen overstromingsrisico, scores B en C wijzen op een kleine kans op overstromingen en woningen of percelen met score D hebben een middelgrote overstromingskans. Het doel van die informatieplicht is om kopers en huurders te informeren en te beschermen tegen mogelijke overstromingen in de toekomst. Dat is een factor waarmee kandidaat-kopers zeker rekening moeten houden, want er gelden vaak specifieke bouwvoorschriften in overstromingsgevoelige gebieden.

Wat is er precies veranderd wat betreft het O-peil?

Op 1 januari 2023 werd de informatieplicht gewijzigd en uitgebreid. Voortaan worden drie mogelijke overstromingsbronnen geïdentificeerd en er wordt een onderscheid gemaakt tussen het overstromingsrisico voor het perceel en de woning.

De informatieplicht werd verfijnd

Sinds januari krijgen kandidaat-kopers en kandidaat-huurders specifiekere informatie over het overstromingsrisico van een pand of een perceel. Er wordt nu rekening gehouden met drie verschillende overstromingsbronnen. Je leest of de overstromingskans veroorzaakt wordt door kustoverstroming, overstroming vanuit waterlopen of overstroming door intense neerslag.

De G-score en de P-score

De overstromingskans van het perceel en de woning zelf kan verschillen. Daarom worden er nu twee overstromingsscores opgemaakt: de G-score voor het gebouw en de P-score voor het perceel. Het gebouw en het perceel krijgen dus elk een score toegekend, op dezelfde schaal van A tot D.

Een attest op maat voor aangepaste gebouwen en percelen

Wie enkele jaren geleden een woning gekocht heeft, heeft mogelijk renovaties uitgevoerd die het risico op overstromingen aanzienlijk verminderd hebben. Waterdoorlatende verhardingen en afwateringszones verlagen bijvoorbeeld het risico op een overstroming binnenshuis.

Is dat het geval, dan kan je een expert uitnodigen om een watertoets te laten uitvoeren. De deskundige zal dan een nieuwe G-score en een P-score bepalen voor jouw woning. Staat je huis op een overstromingsgevoelig perceel, maar is de woning zelf goed beschermd tegen overstromingen, dan zal het overstromingsattest gunstiger zijn.

Raadpleeg of jouw woning in overstromingsgevoelig gebied ligt

Je kan zelf online raadplegen of je woning in overstromingsgevoelig gebied ligt. Daarvoor heb je enkel het perceelnummer van de woning nodig. Je vindt de kaarten met de scores voor overstromingsrisico’s op www.waterinfo.be/informatieplicht.

Wat als je woning in overstromingsgevoel gebied ligt?

Je kan een woning dat in overstromingsgevoelig gebied ligt nog steeds kopen of huren. Wanneer je een stuk bouwgrond koopt in een gebied waar er risico op overstromingen is (volgens de federale kaart met risicozone voor overstromingen), kom je mogelijk wel in de problemen. De overheid kan strenge bouwvoorschriften opleggen of het bouwproject zelfs niet toestaan.

Bovendien zal de brandverzekering voor een woning in overstromingsgevoelig gebied duurder uitvallen. Je zal dan een hogere brandverzekeringspremie moeten ophoesten of een hogere franchise moeten vastleggen.

Bron: Livios.