Nieuws

EPC gemeenschappelijke delen

Woon je in een klein appartementsgebouw? Dan ben je verplicht om een EPC te laten opmaken van de gemeenschappelijke delen. Momenteel hebben nog maar 1 op 3 appartementen een EPC gemeenschappelijke delen. Wil je een boete tot 5.000 euro vermijden, dan is het belangrijk om de komende weken een EPC te laten opstellen.

Wat is het EPC gemeenschappelijke delen?

Tegen eind 2023 moeten alle appartementsgebouwen een EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) hebben. Onder de gemeenschappelijke delen verstaan we bijvoorbeeld liften, traphallen, daken, … kortom delen van het appartementsgebouw die mede-eigendom zijn. Maar het gaat ook om de vloeren, de muren, … en de collectieve installaties. Het EPC geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen zijn en er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. Het telt mee voor het EPC van een individueel appartement én voor de energiescore.

Woordvoerder van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) Lotte Ringoot: “Het EPC van de gemeenschappelijke delen heeft een grote impact op het EPC van de individuele appartementen. En dat EPC is belangrijk. Het is niet alleen gekoppeld aan verschillende beleidsinitiatieven, zoals de renovatieverplichting, maar het EPC heeft ook een invloed op de marktprijs. Hoe meer relevante informatie aan de energiedeskundige bezorgd kan worden, hoe correcter het eindresultaat van het EPC zal zijn. Daarvoor is het EPC van de gemeenschappelijke delen onontbeerlijk.”

Wat is een klein appartementsgebouw?

Onder een klein appartementsgebouw verstaan we een gebouw dat bestaat uit minstens twee en maximaal vier residentiële wooneenheden. Vanaf 1 januari moet er dus een EPC gemeenschappelijke delen aanwezig zijn. Voor grote en middelgrote gebouwen is het al langer verplicht om dit EPC te hebben. Appartementsgebouwen met vijf tot en met veertien wooneenheden zijn sinds 1 januari 2023 verplicht om een EPC gemeenschappelijke delen te hebben. Appartementsgebouwen met meer dan vijftien wooneenheden kennen deze verplichting al sinds 1 januari 2022.

Aantal wooneenheden EPC GD verplicht vanaf:
  • 15 of meer --> 1/1/2022
  • 5 t.e.m. 14  --> 1/1/2023
  • 2 t.e.m. 4 --> 1/1/2024

1 op 3 heeft EPC gemeenschappelijke delen

Bewoners van kleine appartementsgebouwen hebben dus nog enkele weken de tijd om het EPC GD op te laten maken door een erkende energiedeskundige (type A). Het is de eigenaar van het gebouw of de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) die een energiedeskundige aanstelt. Toch meldt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) dat nog maar 30% van de appartementsgebouwen een EPC GD heeft. Lotte Ringoot: “We zien dat er een 40.000-tal EPC’s voor de gemeenschappelijke delen werden opgemaakt, terwijl we schatten dat er 120.000 appartementsgebouwen zijn die onder deze verplichting vallen. Heel wat appartementsgebouwen moeten dus nog een EPC van de gemeenschappelijke delen laten opmaken.”

Boete als je geen EPC gemeenschappelijke delen hebt

Heb je tegen 2024 geen geldig EPC gemeenschappelijke delen, dan legt het VEKA een boete op aan de eigenaar van het gebouw of aan de vereniging van mede-eigenaars (VME). Die boete ligt tussen 500 en 5.000 euro. De grootte van de geldboete hangt af van het aantal wooneenheden binnen het appartementsgebouw.

Bron: Livios