Nieuws

Een bestaand asbestattest (verplicht) vernieuwen. Hoe doe je dat?

Wat als de eigenaar na ontvangst van een negatief asbestattest beslist om eerst verwijderingswerken uit te voeren, voordat hij het pand te koop aanbiedt? Op die manier kan hij na de werken een positief attest bekomen en zo de waarde van het pand positief beïnvloeden. Daarvoor is wel een ‘herkeuring’ nodig. Maar hoe verloopt zo'n herkeuring? Moet de deskundige dan opnieuw ter plaatse komen? Ligt de kostprijs voor een herkeuring lager? We stelden de vraag aan OVAM.

De praktijk moet nog uitwijzen hoe verkopers omgaan met een negatief attest. Het is nog maar de vraag of er veel van dergelijke ‘herkeuringen’ zullen plaatsvinden. Toch is de case op zich interessant. Tenslotte zien we ook op andere domeinen de vraag opduiken hoe dergelijke ‘herkeuringen’ efficiënt kunnen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan verhuurders die willen indexeren en werken uitvoeren om een beter EPC te bekomen.

OVAM heeft ons het volgende laten weten over ‘herkeuringen’ voor het asbestattest:

Is de situatie gewijzigd of is er nieuwe informatie beschikbaar, dan kan dit aanleiding zijn om het bestaande asbestattest te laten actualiseren. Voor een overdracht hebt u een geldig asbestattest nodig: de geldigheidsduur mag niet verstreken zijn. Ook in andere gevallen bent u als eigenaar verplicht om het bestaande asbestattest te laten vernieuwen binnen een termijn van één jaar wanneer:
  1. er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
  2. er werken zijn gebeurd waardoor de toestand wijzigt van ‘niet-asbestveilig’ naar ‘asbestveilig’;
  3. de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

In regel zal het actualiseren van een bestaand asbestattest (een stuk) goedkoper zijn dan de initiële opmaak. Ook voor een actualisatie moet de asbestdeskundige ter plaatse komen om de gewijzigde toestand vast te stellen en bewijsdocumenten te staven. De duur van de inspectie en het aantal te wijzigen gegevens zal echter beperkt zijn.

De asbestdeskundige kan na de opmaak van elk asbestattest binnen de 30 dagen nog wijzigingen aanbrengen en een nieuw asbestattest laten afleveren zonder dat hiervoor retributie moet betaald worden.

Bron: CIB