Nieuws

BTW-hervorming verlicht kosten voor verhuurder

Naast de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn er in het zomerakkoord van de federale regering ook nog andere fiscale maatregelen terug te vinden.

Vanaf 2018 zou er een keuzestelsel ingevoerd worden waarbij ook onroerende verhuur aan ondernemingen met BTW mogelijk zou worden. De verhuurder zou hierbij de BTW op de kosten met betrekking tot bouw en renovatie kunnen recupereren. Let wel: het zou gaan om een mogelijkheid en geen verplichting. Op de concrete modaliteiten is het nog even wachten ...

Bron: CIBinfo.