Nieuws

6% btw op afbraak en heropbouw

De federale overheid heeft beslist om vanaf 1 januari 2021 het btw-tarief voor nieuwe woningen en appartementen te verlagen naar 6% btw in plaats van het huidige btw-tarief van 21%, indien het bouwproject kadert binnen een afbraak-wederopbouw, en je voldoet aan een aantal sociale voorwaarden.

De maatregel is tijdelijk en zal lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Wanneer er aan onderstaande cumulatieve voorwaarden wordt voldaan, maak je wellicht kans om te genieten van deze enorme besparing:
  • Het nieuwbouwproject staat of komt in de plaats van een afgebroken pand. De nieuwbouw staat bovendien op hetzelfde kadastraal perceel als de afgebroken constructie;
  • Het nieuw gekochte appartement of woning moet je enige en eigen woning zijn voor minstens 5 jaar. Als je toch een andere eigendom hebt op het moment van de aankoop, dient je andere eigendom verkocht te worden tegen het einde van jaar dat volgt op de nieuwe aankoop;
  • Je koopt als natuurlijk persoon, dus niet op een vennootschap;
  • De bewoonbare oppervlakte mag niet meer zijn dan 200m².

Bij de aankoop van een waterwoning in ons nieuwbouwproject oHase te Hasselt of een appartement in onze nieuwbouwprojecten Hastrid en De Bonnefant in Hasselt, Kazernelaan in Helchteren of Maiden Lane in Nieuwpoort kun je in aanmerking komen voor het aangepaste btw-tarief van 6%!

Laten we even rekenen:
oHase te Hasselt Waterwoning WW25 (OEVER 1) met standplaats P51
Verkoopprijs:
  • Grondaandeel € 111.000,00
  • Constructieaandeel € 381.250,00
Total verkoopprijs € 493.250,00

Aankoopprijs vóór btw maatregel:                                              Aankoopprijs na btw maatregel:
Grondaandeel € 111.000,00                                                       Grondaandeel € 111.000,00
Constructieaandeel € 382.250,00                                              Constructieaandeel € 382.250,00
10% registratie op grond € 011.100,00                                     10% registratie op grond € 011.100,00
21% btw op constructie € 80.272,50                                          6% btw op constructie € 22.935,00
Totale aankoopprijs* € 584.622,50                                          Totale aankoopprijs* € 527.285,00

*exclusief notariskosten, kosten basisakte en nutsaansluitingen

Het voordeel met het verlaagde btw-tarief bedraagt in dit geval € 57.337,50.

Contacteer ons voor meer informatie.